Vua Cá Việt
PC
Chơi ngay
Ấn vào " Chơi ngay " để chơi game.
Vua Cá Việt
Android
Download
Ấn vào " Download " để cài đặt game.
Vua Cá Việt
Ios Backup
Download
Ấn vào Download để cài đặt game.

Ấn vào đây để xem hướng dẫn cài đặt
Download/Tải về
Bước 1
  • Bấm chọn Download
  • Đồng ý cài đặt
  • Chờ đến khi biểu tượng Vua Cá Việt xuất hiện ở màn hình chính
Bước 2
  • Vào phần Cài Đặt (Settings)
  • Cài đặt chung (General)
  • Quản lý thiết bị (Device management)
  • Chọn tiến hành tin cậy (Trust) nhà cung cấp
Bước 3
  • Trở về màn hình chính
  • Chọn biểu tượng Vua Cá Việt để trải nghiệm